Priser

Priser service

Reseersättning ink tid /km
Service felsökning med pris förslag
Service hos kund /tim
Service verkstad /tim
Rapport till försäkringsbolag
Backup/Recovery av data

Ca tider

Ominstallation av Windows
Räddning av data, ej avancerad
Räddning av data, avancerad
Återställning av data
Byte av del i dator
Byte av flera delar i dator
Avancerad felsökning
Genomsnitts tid på service

 

 

 15 kr
400 kr
550 kr
400 kr
550 kr
800 kr

3 tim
1 tim
4 tim
1 tim
1 tim
2 tim
2 tim
2 tim

 

Info

Vi ansvarar ej för data på inlämnad dator.
Begär backup/recovery på all data om egen backup inte finns på inlämnad dator, fast pris finns.
Vi installerar inte piratkopierade programvaror för kund på inlämnad dator.
Ej avhämtad/betald service tillfaller SwedWeb DATA AB efter 3 månader från färdig dag.