Nu kan du utnyttja RUT-avdraget även när det gäller datorer, telefoner och kringutrustning. Det gäller även enklare rådgivning i samband med igångsättning och drift samt installation av mjukvara.

Avdraget gäller för arbete som görs i ditt hem och du kan få avdrag upp mot 50 procent av arbetskostnaden.

Maxtaket per år ligger på 25 000:-

För fullständiga regler besök www.skatteverket.se